استارتیچ

فصل های فارسی اول ابتدایی

نگاره‌ی ۱: به خانه‌ی ما خوش آمدی
نگاره‌ ۲: بچه ها، آماده!
نگاره‌ی ۳: یک٬ دو و سه راه مدرسه
نگاره‌ی ۴: به مدرسه رسیدیم
نگاره‌ی ۵: از کلاس ما چه خبر؟
نگاره‌ی ۶: بازی، بازی، تماشا
نگاره‌ی ۷: به به چه روستایی
نگاره‌ی ۸: چه دنیای قشنگی
نگاره‌ی ۹: در مسجد محله
نگاره‌ی ۱۰: نوروز در خانه‌ی ما

درس های کتاب فارسی پایه اول ابتدایی

درس ۱: آ ا ــ بـ ب
درس ۲: اَ ـَ ــ د
درس ۳: مـ م ــ سـ س
درس ۴: او و ــ تـ ت
درس ۵: ر ــ نـ ن
درس ۶: ایـ یـ ی ای ــ ز
درس ۷: اِ ـِ ــ ـه ه ــ شـ ش
درس ۸: یـ ى ــ اُ ـُ
درس ۹: کـ ک ــ و
درس ۱۰: پـ پ ــ گـ گ
درس ۱۱: فـ ف ــ خـ خ
درس ۱۲: قـ ق ــ لـ ل
درس ۱۳: جـ ج ــ ـُ استثنا
درس ۱۴: هـ ـهـ ـه ه ــ چـ چ
درس ۱۵: ژ ــ خوا
درس ۱۶: در بازار ” تشدید ـّ “
درس ۱۷: صدایِ موج ”صـ ص“ ــ سفرِ دلپذیر ”ذ“
درس ۱۸: علی و معصومه ”عـ ـعـ ـع ع“ ــ مثلِ خورشید ”ثـ ث“
درس ۱۹: حَلَزون ”حـ ح“
درس ۲۰: رضا ”ضـ ض“ ــ خاطرات انقلاب ”ط“
درس ۲۱: لاک‌پشت و مرغابی‌ها ”غـ ـغـ ـغ غ“
درس ۲۲: پیامبر مهربان “ظ”

دانلود کتاب فارسی پایه اول ابتدایی

برای دانلود کتاب فارسی پایه اول ابتدایی کلیک نمایید

اگر تمایل به تدریس مهارت هایتان دارید هم اکنون درخواست همکاری بفرستید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فهرست محتوا

با استفاده از نرم افزار استارتیچ به محتوای آموزشی مورد نیازتان دسترسی خواهید داشت

اسم و فامیل دقیق وارد نمایید
به صورت کامل با صفر اول شماره وارد نمایید
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .