چگونه یک طرح درس بنویسیم

چگونه یک طرح درس بنویسیم
در این پست می‌خوانید:

نوشتن طرح درس یک فرآیند مهم در تدریس است که به شما کمک می کند برنامه های تحصیلی خود را به خوبی پوشش دهید و همچنین به دانش آموزان خود کمک کنید بهترین نتیجه را در موضوعاتی که می خواهید آنها را آموزش دهید بدست آورند. در زیر مراحلی که باید در نوشتن طرح درس دنبال شوید، شرح داده شده است:

شناخت دانش آموزان

نخستین گام در نوشتن طرح درس، شناخت دانش آموزان است. باید بدانید که دانش آموزان در سطوح چهارگانه زیر قرار می گیرند: شناخت، درک، کاربرد و تجزیه و تحلیل. با توجه به این که هر دانش آموز در سطحی از دانش قرار دارد، شما باید طرح درس خود را به گونه ای تنظیم کنید که به همه دانش آموزان مناسب باشد.

مرور محتوای درس

بررسی محتوای درس و اهداف درس، یکی دیگر از مهمترین گام های نوشتن طرح درس است. باید مطمئن شوید که همه موضوعات درسی که قرار است در جلسه تدریس شما پوشش داده شود، در طرح شما قرار دارند و هدف شما از ارائه این موضوعات در جلسه تدریس واضح است.

برنامه ریزی فعالیت ها

پس از شناخت دانش آموزان و مرور محتوای درس، شما باید برنامه ریزی فعالیت های خود را برای جلسه تدریس بنویسید. باید فعالیت هایی را که به دانش آموزان شما کمک می کنند تا هدف درس را بهتر درک کنند، انتخاب کنید. می توانید از فعالیت هایی مانند سوالی، گفتگوهای گروهی، مطالعه متن و … استفاده کنید. همچنین، باید زمان مورد نیاز برای هر فعالیت را برآورد کنید تا بتوانید برنامه ریزی دقیقی برای جلسه تدریس خود داشته باشید.

تهیه منابع و مواد آموزشی

برای تدریس درس، شما به منابع و مواد آموزشی مناسب نیاز دارید. باید منابعی را انتخاب کنید که به دانش آموزان کمک کنند تا موضوعات را به خوبی درک کنند. این منابع می توانند شامل کتاب ها، مقالات، ویدیوها، تصاویر و … باشند. همچنین، باید مواد آموزشی را همراه با خود داشته باشید که می تواند شامل نمونه های کاربردی، مثال های توضیحی، نمودارها و جداول و … باشد.

ارزیابی و نمره دهی

یکی دیگر از موارد مهم در نوشتن طرح درس، ارزیابی دانش آموزان است. شما باید روش های ارزیابی را که می خواهید در جلسه تدریس خود استفاده کنید مشخص کنید. روش های ارزیابی می تواند شامل تست، کار پروژه ای، پرسش و پاسخ و … باشد. همچنین، باید برای هر روش ارزیابی نمره دهی مناسبی برای دانش آموزان تعیین کنید.

خلاصه و بررسی

در پایان، باید یک خلاصه از طرح درس خود بنویسید. این خلاصه باید شامل موضوعات اصلی، اهداف، فعالیت ها، منابع و روش های ارزیابی باشد. همچنین، باید طرح درس خود را مرور کنید و مطمئن شوید که همه جزئیات در آن قرار دارند و هیچ چیز مهمی از طرح درس را فراموش نکرده اید. باید مطمئن شوید که طرح درس شما شامل اطلاعات کافی است تا به دانش آموزان کمک کند موضوع را به خوبی درک کنند و اهدافی که مد نظر شما هستند را دستیابی پیدا کنند.

در نهایت، پیشنهاد می کنیم که طرح درس خود را به یکی از همکارانتان یا مربی خود نیز نشان دهید و بازخورد آنها را دریافت کنید. این کمک می کند تا طرح درس شما را بهتر و کاملتر کنید و در نتیجه بهبود عملکرد در تدریس خود داشته باشید.

دیدگاه‌ها ۰