آموزش دروس ابتدایی - استارتیچ

آموزش کار و فناوری (پایه ششم ابتدایی)

آموزش کار و فناوری (پایه ششم ابتدایی)

آموزش تفکر و پژوهش (پایه ششم ابتدایی)

آموزش تفکر و پژوهش (پایه ششم ابتدایی)

آموزش مطالعات اجتماعی (پایه ششم ابتدایی)

آموزش مطالعات اجتماعی (پایه ششم ابتدایی)

آموزش علوم تجربی (پایه ششم ابتدایی)

آموزش علوم تجربی (پایه ششم ابتدایی)

آموزش ریاضی (پایه ششم ابتدایی)

آموزش ریاضی (پایه ششم ابتدایی)

آموزش نگارش فارسی (پایه ششم ابتدایی)

آموزش نگارش فارسی (پایه ششم ابتدایی)

آموزش فارسی (پایه ششم ابتدایی)

آموزش فارسی (پایه ششم ابتدایی)

آموزش هدیه آسمان (پایه ششم ابتدایی)

آموزش هدیه آسمان (پایه ششم ابتدایی)

آموزش قرآن (پایه ششم ابتدایی)

آموزش قرآن (پایه ششم ابتدایی)

آموزش مطالعات اجتماعی (پایه پنجم ابتدایی)

آموزش مطالعات اجتماعی (پایه پنجم ابتدایی)

آموزش علوم تجربی (پایه پنجم ابتدایی)

آموزش علوم تجربی (پایه پنجم ابتدایی)

آموزش ریاضی (پایه پنجم ابتدایی)

آموزش ریاضی (پایه پنجم ابتدایی)

آموزش نگارش فارسی (پایه پنجم ابتدایی)

آموزش نگارش فارسی (پایه پنجم ابتدایی)

آموزش فارسی (پایه پنجم ابتدایی)

آموزش فارسی (پایه پنجم ابتدایی)

آموزش هدیه های آسمان (پایه پنجم ابتدایی)

آموزش هدیه های آسمان (پایه پنجم ابتدایی)

آموزش قرآن (پایه پنجم ابتدایی)

آموزش قرآن (پایه پنجم ابتدایی)

آموزش مطالعات اجتماعی (پایه چهارم ابتدایی)

آموزش مطالعات اجتماعی (پایه چهارم ابتدایی)

آموزش علوم تجربی (پایه چهارم ابتدایی)

آموزش علوم تجربی (پایه چهارم ابتدایی)

آموزش ریاضی (پایه چهارم ابتدایی)

آموزش ریاضی (پایه چهارم ابتدایی)

آموزش نگارش فارسی (پایه چهارم ابتدایی)

آموزش نگارش فارسی (پایه چهارم ابتدایی)

دروس ابتدایی جزو پایه ای ترین دروس می باشند که باید دانش آموز حتما این دروس را با اهتمام بیشتری مطالعه و تمرین نماید و در همین راستا ما در استارتیچ قصد داریم در زمینه آموزش دروس ابتدایی محتوای مورد نیاز را تامین نماییم تا بتوانید به دانش آموزش مقطع ابتدایی از پایه اول تا ششم کمکی کرده باشیم و این محتوا به مرور زمان اضافه خواهند شد کافیست این صفحه را به بقیه معرفی نمایید تا به علاقمندان زیادی این محتوا را ارائه نماییم.

آموزش دروس پایه اول ابتدایی

دروس پایه اول ابتدایی شامل :

 1. آموزش قرآن (اول) : 101
 2. فارسی (اول) : 103
 3. نگارش فارسی (اول) : 104
 4. ریاضی (اول) : 105
 5. علوم تجربی (اول) : 106

آموزش دروس پایه دوم ابتدایی

دروس پایه دوم ابتدایی شامل :

 1. آموزش قرآن (دوم) : 201
 2. هدیه های آسمان (دوم) : 202
 3. فارسی (دوم) : 203
 4. نگارش فارسی (دوم) : 204
 5. ریاضی (دوم) : 205
 6. علوم تجربی (دوم) : 206
 7. ضمیمه کتاب هدیه های آسمان (ویژه اهل سنت) – دوم : 219
 8. هدیه های آسمان (ویژه اقلیت های دینی) – دوم : 220

آموزش دروس پایه سوم ابتدایی

دروس پایه سوم ابتدایی شامل :

 1. آموزش قرآن (سوم) : 301
 2. هدیه های آسمان (سوم) : 302
 3. فارسی (سوم) : 303
 4. نگارش فارسی (سوم) : 304
 5. ریاضی (سوم) : 305
 6. علوم تجربی (سوم) : 306
 7. مطالعات اجتماعی (سوم) : 307
 8. ضمیمه هدیه های آسمان (سوم) – (ویژه اهل سنت) : 319
 9. هدیه های آسمان (ویژه اقلیت های دینی) – سوم : 320

آموزش دروس پایه چهارم ابتدایی

دروس پایه چهارم ابتدایی شامل :

 1. آموزش قرآن (چهارم) : 401
 2. هدیه های آسمان (چهارم) : 402
 3. فارسی (چهارم) : 403
 4. نگارش فارسی (چهارم) : 404
 5. ریاضی (چهارم) : 405
 6. علوم تجربی (چهارم) : 406
 7. مطالعات اجتماعی (چهارم) : 407
 8. ضمیمه کتاب هدیه های آسمان (ویژه اهل سنت) – چهارم : 419
 9. هدیه های آسمان (ویژه اقلیت های دینی) – چهارم : 420

آموزش دروس پایه پنجم ابتدایی

دروس پایه پنجم ابتدایی شامل :

 1. آموزش قرآن (پنجم) : 501
 2. هدیه های آسمان (پنجم) : 502
 3. فارسی (پنجم) : 503
 4. نگارش فارسی (پنجم) : 504
 5. ریاضی (پنجم) : 505
 6. علوم تجربی (پنجم) : 506
 7. مطالعات اجتماعی (پنجم) : 507
 8. ضمیمه کتاب هدیه های آسمان (پنجم) – ویژه اهل سنت : 519
 9. هدیه های آسمان (ویژه اقلیت های دینی) – پنجم : 520

آموزش دروس پایه ششم ابتدایی

دروس پایه ششم ابتدایی شامل :

 1. آموزش قرآن (ششم) : 601
 2. هدیه آسمانن (ششم) : 602
 3. فارسی (ششم) : 603
 4. نگارش فارسی (ششم) : 604
 5. ریاضی (ششم) : 605
 6. علوم تجربی (ششم) : 606
 7. مطالعات اجتماعی (ششم) : 607
 8. تفکر و پژوهش (ششم) : 612
 9. کار و فناوری (ششم) : 617
 10. ضمیمه پیام های آسمان (اهل سنت) – ششم : 619
 11. هدیه های آسمان (ویژه اقلیت های دینی) – ششم : 620

 

آموزش مجازی دروس ابتدایی رایگان

آموزش موثر و هدفمند در فضای مجازی اهمیت بسیاری دارد چرا که در صورت ناکارا بودن تعلیمات برای دانش آموز و اولیای آنها، در فرایند آموزش و یادگیری اختلال به وجود می آید چه بسا زمینه را برای افت و یا ترک تحصیلی آنها نیز به وجود می آورد. در مقطع دبستان نیازمند آموزش صحیح و اصولی می باشیم تا دانش آموزان مفاهیم پایه را به نحو بهتری فرا گیرند، تا توان و فرصت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر را داشته باشند درغیراینصورت دانش آموزان خسارت های جبران ناپذیری را متحمل می شوند.

با به کارگیری خلاقیت در تدریس مجازی میتوان میزان بازدهی کلاس را افزایش داد و در پایان هر ترم نتایج فوق العاده ای را کسب کرد.

فیلم های آموزشی دروس دوره ابتدایی

فیلم آموزشی عبارت است از فیلمی که با هدف انتقال اطلاعات و مفاهیم آموزشی به سایر افراد تولید می شود. با پیشرفت تکنولوژی و با به کارگیری آن در حوزه آموزش، فیلم های کمک آموزشی به عنوان یک ابزار سمعی و بصری آموزشی شناخته شدند.

طبق تحقیقات انجام شده، به طور معمول دانش آموزان 70 درصد اطلاعات خود را از محیط اطراف به صورت تصویری دریافت می کنند ضمن آنکه چیزهایی را که می بینند و می شوند خیلی راحت تر و مدت زمان بیشتری به خاطر می سپارند. لذا استفاده از فیلم های آموزشی که ترکیبی ازعناصر صوتی و تصویری هستند ابزار مناسبی برای آموزش و یادگیری می باشند.

در شرایط فعلی و شیوع ویروس کرونا و شدت یافتن آن اهمیت استفاده از فیلم های آموزشی به عنوان راهی برای همگام شدن و پیش رفتن با آموزش مجازی علی الخصوص در مقطع ابتدایی چندین برابر شده است. استفاده از فیلم های آموزشی این فرصت را به دانش آموزان می دهد که با وجود تعطیلی مدارس از درس خواندن غافل نشوند و فرایند یادگیری خود را تکمیل کنند.

سایت تدریس دروس ابتدایی

سایت استارتیچ یکی از برترین سیستم های آموزشی برای دروس ابتدایی می باشد که میتواند نیاز دانش آموز و اولیاء و معلمین را برای تدریس دروس مقطع ابتدایی برطرف نماید