تدریس کتاب العربیه بین یدیک جلد اول

فایل تدریس کتاب العربیه بین یدیک مجموعه اول (کتاب نارنجی) جلد 1
تعداد درس‌ها: 8 درس
سطح: مقدماتی 1
تعداد فایل‌ها: 9 فایل تصویری
مدت زمان هر فایل: 52 تا 120 دقیقه
جمع کل: 653 دقیقه

۳۲۶ ۲۱۲ هزار تومان
۳۴
تدریس کتاب العربیه بین یدیک جلد اول
معرفی دوره
جلسات دوره
دیدگاه‌ها
گروه آموزشی هاتف
مدرس دوره
متخصص در زمینه آموزش زبان عربی
تدریس کتاب العربیه بین یدیک جلد اول
۳۲۶ ۲۱۲ هزار تومان