جزوه آموزش لهجه عراقی

به صورت فایل pdf

تعداد صفحات 82

استاد ندا قیاسی (موسسه بین المللی هاتف)

✓ ضمایر
✓ کلمات جدید
✓ آموزش افعال
✓ طرز استفاده کردن از آنها در جملات
✓ گفتگوهای متعدد
✓ و تمرین های پی در پی در هر بخش

۱۱۹ هزار ۶۹ هزار تومان
۴۲
جزوه آموزش لهجه عراقی
معرفی دوره
جلسات دوره
دیدگاه‌ها
گروه آموزشی هاتف
مدرس دوره
متخصص در زمینه آموزش زبان عربی
جزوه آموزش لهجه عراقی
۱۱۹ هزار ۶۹ هزار تومان