آموزش جامع ساعت در عربی

فایل تدریس آموزش جامع ساعت
سطح: مقدماتی 1 و 2
تعداد فایل‌ها: 1 فایل تصویری
مدت زمان فایل: 37 دقیقه

۳۷ ۲۶ هزار تومان
۲۹
آموزش جامع ساعت در عربی
معرفی دوره
جلسات دوره
دیدگاه‌ها
گروه آموزشی هاتف
مدرس دوره
متخصص در زمینه آموزش زبان عربی
آموزش جامع ساعت در عربی
۳۷ ۲۶ هزار تومان