آموزش عدد ۰ تا ۱۰۰۰ در عربی

فایل تدریس عدد 0 تا 1000
سطح: مقدماتی 1 و 2
تعداد فایل‌ها: 1 فایل تصویری
مدت زمان فایل: 37 دقیقه

۳۷ ۲۶ هزار تومان
۲۹
آموزش عدد ۰ تا ۱۰۰۰ در عربی
معرفی دوره
جلسات دوره
دیدگاه‌ها
گروه آموزشی هاتف
مدرس دوره
متخصص در زمینه آموزش زبان عربی
آموزش عدد ۰ تا ۱۰۰۰ در عربی
۳۷ ۲۶ هزار تومان