چطور صدای حجیم داشته باشیم

چرا باید صدای بم و کلفت داشته باشیم؟ صدای بم و کلفت معمولاً برای هر فردی خوش آیند است و البته برای برخی از افراد آرزو! آقایانی که به جای داشتن صدای مردانه یعنی صدایی بم و کلفت (البته نه خیلی زیاد بلکه به اندازه کافی)  صدای زنانه و بسیار زیر و نازکی دارند، سختی […]

چطور صدای حجیم داشته باشیم
توضیحات
دیدگاه‌ها
چطور صدای حجیم داشته باشیم
۶۰۰ هزار تومان